italijanski za svakoga

učenje italijanskog jezika

Dizionario italiano-serbo dei termini più usati durante la pandemia COVID19 Italijansko-srpski rečnik najčešćih termina tokom pandemije COVID19

Dizionario italiano-serbo dei termini più usati durante la pandemia COVID19 Italijansko-srpski rečnik najčešćih termina tokom pandemije COVID19

Amuchina: gel za dezinfekciju
Apertivo virtuale: zajednički aperitiv sa prijateljima od koji svako sedi kod svoje kuće
Asintomatico: osoba koja nema nikakve simptome virusa COVID19
Autocertificazione: Izjava o kretanju koja se obavezno nosi sa sobom pri svakom izlasku iz kuće i pokazuje službenim licima koja je zatraže
Caso positivo: osoba koja je pozitivna na virus
Comportamento responsabile: odgovorno ponašanje
Congiunto: bliski član porodice, rođak

Contagio: zaraza

Contagiato: zaraženi
Covid 19: (termin nastao u februaru 2020. godine i označava skraćenicu engleskih reči Corona Virus Disease 2019) oblik bolesti koju izaziva korona virus
Covidioti: osobe koje ne poštuju propisana pravila ponašanja tokom pandemije Covid19
Covid party: žurke koje se organizuju za vreme pandemije. Termin ima negativno značenje, jer znači nepoštovanje propisanih mera
Decessi: umrli, osobe koje su preminule od određene vrste bolesti
Disinfezione: dezinfekcija, sredstva i postupci za uništavanje virusa
Distanziamento sociale: fizička odvojenost od drugih osoba
Decreto: dekret, naredba vlasti o nekom pitanju
Droplet: (eng. kapljica), držanje distance da bi se izbeglo prenošenje virusa kapljičnim putem
Focolaio: žarište
Guanti: rukavice
Infodemia: preveliki broj informacija
Immunita di gregge: imunitet stada, masovni imunitet stanovništva
Isolamento (domestico): izolacija, kućna izolacija
Letalità: smrtnost
Lockdown: zatvaranje, izolacija, ostajanje kod kuće kako bi se izbeglo širenje virusa
Mascherina: zaštitna maska
Negativo: negativan, osoba koja je negativna na COVID19 tj nije zaražena
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): Svetska zdravstvena organizacija
Ordine (a domicilio): kućna dostava
Pandemia: pandemija
Paziente zero: nulti pacijent, prva osoba koja je obolela i stavljena na terapiju
Picco: vrh (epidemije) posle kojeg broj zaraženih opada
Quarantena: oblik izolacije za osobe obolele od infektivnih bolesti
Saluto col gomito (eng.elbow bump): pozdrav laktovima
Sanificazione: održavanje higijenskih uslova i promocija higijene

Scuola a distanza (eng.smart learning): učenje od kuće, online učenje
Smart working: rad od kuće
Task force: operativna grupa
Tampone: test brisa
Vaccino: vakcina
Ventilatori polmonari: plućni ventilatori
Zona rossa: crvena zona, zaražena zona

Leave a comment »

L’italiano all’università 1 (unità 10, 11, 12)

L’italiano all’universita  UNITA’ 10,11 I 12

Unità 10

PRONOMI INDIRETTI

(io) ti parlo (io) parlo a te
(io) le parlo (io) parlo a lei
(io) vi parlo (io) parlo a voi
(io) gli parlo (io) parlo a loro (masc.)
(io) gli parlo (io) parlo a loro (femm.)
(tu) mi parli tu parli a me
(tu) ci parli tu parli a noi

Izrazi za izražavanje ličnog mišljenja:

mi sembra ( čini mi se) + imenice ili pridevi u jednini        ( mi sembra alto)

mi sembrano   + imenice ili pridevi u množini                     ( mi sembrano alti)

DESCRIVERE LE PERSONE

età : giovane (mlad), di mezza età (srednjih godina), anziano (star)

corporatura:  basso (nizak), alto (visok), magro ( mršav), grasso (debeo)

capelli : lunghi (duga), corti (kratka), lisci (ravna), ricci ( kovrdžava)

occhi : grandi (krupne), a mandorla (bademaste)

CARATTERE DELLE PERSONE:

nervoso  (nervozan), tramquillo (miran), educato (vaspitan),maleducato (nevaspitan), modesto (skroman), arrogante (nadmen), aperto (otvoren), chiuso (zatvoren), timido (stidljiv),

Unità 11

IMPERFETTO (imperfekat)

To je prošla radnja u odvijanju, za koju nismo sigurni da li ima početak ili kraj.

UPOTREBA:

 1. Ako imamo dve uporedne radnje u prošlosti, koristimo imperfekat
 2. Radnja koja se ponavljala u prošlosti
 3. Radnja koja je prekinuta nekim događajem
 4. Opis događaja u prošlosti

I PARLARE

io parlavo                                       noi parlavamo

tu parlavi                                        voi parlavate

lui,lei, Lei parlava                          loro parlavano

II VEDERE

io vedevo                                   noi vedevamo

tu vedevi                                    voi vedevate

lui, lei, Lei vedeva                     loro vedevano

III DORMIRE

io dormivo                               noi dormivamo

tu dormivi                                 voi dormivate

lui,lei, Lei dormiva                  loro dormivano

NEPRAVILNI GLAGOLI :

FARE (facere)

io facevo                         noi facevamo

tu facevi                         voi facevate

lui, lei, Lei faceva           loro facevano

DIRE dicevo,…

BERE bevevo,…

DARE  davo, …

STARE  stavo,…

AVERE avevo, …

ESSERE

io ero                     noi eramo

tu eri                      voi erate

lui,lei, Lei era        loro erano

MEZZI DI TRASPORTO :

treno(voz), bici (bicikl), metropolitana (metro), nave (brod), aereo (avion), pullman (autobus).

Prendere l’autobus (ići ili čekati autobus)

Salire sul treno (popeti se u voz)

Scendere dal treno (sići iz voza

Unità 12

POKAZNI PRIDEVI      QUESTO     QUELLO

Questo- ovo ( blizu  licu koje govori)

jednina                množina

Muški rod               questo             questi

Ženski rod               questa             queste

Quello – ono ( daleko od lica koje govori) . Ima oblik određenog člana:

quel professore

quello zaino
quello studente
quell’amico
quei professori

quegli zaini
quegli studenti
quegli amici
quella studentessa             quelle studentesse
quell’amica           quelle amiche

IMPERATIV 

Imperativ, zapovedni način, služi za izricanje naredbi i molbi. Dobija se

odbacivanjem infinitivnih nastavaka –are, –ere i –ire i dodavanjem sledećih

nastavaka:

Parl-are

 1. lice jednine Parl-A! – Pričaj!
 2. lice množine Parl-IAMO! – Pričajmo!
 3. lice množine Parl-ATE! – Pričajte!

Vend-ere

 1. lice jednine Vend-I! – Prodaj!
 2. lice množine Vend-IAMO! – Prodajmo!
 3. lice množine Vend-ETE! – Prodajte!

Dorm-ire

 1. lice jednine Dorm-I! – Spavaj!
 2. lice množine Dorm-IAMO! – Spavajmo!
 3. lice množine Dorm-ITE! – Spavajte!

Treće lice jednine i množine se ne uči u ovoj lekciji.

MODA

Leave a comment »

Glossario italiano-inglese L’italiano all’università 1

glossario it.all’un. 1

Leave a comment »

L’italiano all’università 1 (unità 7, 8, 9)

ITALIJANSKI JEZIK   3/ 2A   (unità   7,8,9 )

UNITA’   7

 

Pronomi personali diretti (lične zamenice u funkiji objekta-akuzativa)

lične                      naglašene                  nenaglašene

io (ja)

me (mene)

mi (me)

tu (ti)

te (tebe)

ti (te)

lui (on)

lui (njega)

lo (ga)

lei (ona)

lei (nje)

la (je)

noi (mi)

noi (nas)

ci (nas)

voi (vi)

voi (vas)

vi (vas)

loro (oni)

loro (njih)

li (ih)

loro (one)

loro (njih)

le (ih)

Nenaglašene zamenice se slažu u rodu i broju sa imenicom koju zamenjuju. Obično se nalaze neposredno ispred glagola.  Upotreba ovih zamenica zavisi od glagola.

Neki od glagola uz koje stoje direktne zamenice: accompagnare, aiutare, amare, aprire,ascoltare, aspettare,capire, cercare, chiamare,comprare, conoscere,finire, guardare,imparare,invitare,lavare, magiare, mettere,prendere, preparare,provare, preparare, ringraziare,salutare,sentire, vedere, …

Stare +gerundio

ova konstrukcija se upotrebljava da bi se izrazila radnja koja se događa u trenutku govora.

Sto leggendo  – Čitam  ( sad, ovog trenutka)

Građenje gerunda:

I konjugacija   parl-ARE     parl-ANDO

II konjugacija  prend-ERE   prend-ENDO

III konjugacije   dorm-IRE   dorm-ENDO

fin-IRE        fin-ENDO

Neki nepravilni gerundi :  fare-facendo,  dire-dicendo, bere-bevendo, dare-dando

GERUND JE NEPROMENLJIV tj ima samo jedan oblik.

 

Avverbi di quantità

Dobijaju se odgovorom na pitanje koliko?

Poco -malo

Abbastanza-prilično

Molto-mnogo

Troppo-mnogo, suviše

Prilozi su nepromenljivi, tj imaju samo gore navedeni oblik.

Pr. Studio molto.  Dormo poco. Tutto va abbastanza bene.

ALI postoje i pridevi koji imaju isti oblik, onda se oni slažu u rodu i broju sa imanicom uz koju stoje.

Molti turisti visitano Roma. Ci sono pochi studenti in classe.

 

 

Mesi dell’anno  (meseci u godini)

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre

Stagioni (godišnja doba)

primavera (proleće), estate (f) (leto), autunno (jesen), inverno (zima)

 

Tempo   (vreme)

Che tempo fa?  Kakvo je vreme?

Fa bel/ brutto tempo ( lepo je/ ružno je vreme)

Fa caldo/freddo  (toploje/hladno je)

C’è il sole (sunčano je)

Tira vento (duva vetar)

C’è la nebbia (magla je)

Piove (pada kiša)

Nevica (pada sneg)

 

UNITA’   8

Passato prossimo (prošlo vreme)

Passato prossimo (perfekat) je složeni glagolski oblik i gradi se od pomoćnih glagola essere ili avere i participa prošlog.

Prošli particip pravilnih glagola:

I konjugacija    parl – are   + ATO      PARLATO

II kojugacija     vend – ere  + UTO     VENDUTO

III  kojugacija   dorm – ire  +ITO       DORMITO

fin – ire      +ITO        FINITO

Sa pomoćnim glagolom avere menjaju se prelazni glagoli ( imaju odgovor na pitanje ŠTA?). Kod ovih glagola particip  se ne menja bez obzira na rod i broj lica:

LAVORARE

ho lavorato                       abbiamo lavorato

hai lavorato                      avete lavorato

ha lavorato                       hanno lavorato

Sa pomoćnim glagolom essere menjaju se prelazni glagoli i glagoli kretanja i stajanja u mestu. Kod ovih glagola particip se slaže u rodu i broju :

ANDARE

sono andato,a                     siamo andati,e

sei andato, a                        siete andati, e

è andato,a                            sono andati, e

PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE ( nepravilni participi)

(najčešći glagoli)

accendere – acceso  (a)

aprire-  aperto  (a)

bere-  bevuto  (a)

chiedere-  chiesto  (a)

chiudere-  chiuso  (a)

cogliere-  colto  (a)

correre-   corso (a)

cuocere-  cotto (a)

decidere- deciso (a)

dire-   detto  (a)

essere-  stato (e)

fare –  fatto  (a)

leggere-  letto  (a)

mettere-  messo  (a)

mordere-  morso  (a)

morire-  morto  (e)

nascere-  nato (e)

offrire-  offerto  (a)

perdere-  perso (perduto-meno frequente)  (a)

prendere-  preso  (a)

produrre-  prodotto  (a)

rimanere – rimasto  (e)

rispondere – risposto  (a)

rompere-  rotto  (a)

scegliere – scelto  (a)

scendere-  sceso  (e)

scrivere-  scritto  (a)

soffrire-  sofferto  (a)

spendere – speso  (a)

spegnere-  spento  (a)

spendere-  speso (a)

stare-  stato (e)

vedere-  visto  (a)

venire-  venuto  e)

vincere – vinto  (a)

vivere-  vissuto  (a)

Articolo partitivo

Objekt koji označava neodređenu količinu i neodređeni broj stvari ili osoba uz sebe nema neodređeni ni određeni član, već se može izraziti partitivnim članom (del, dello, della, dei, degli, delle).

Partitivni član upotrebljavamo u potvrdnim i upitnim rečenicama, nikada u odričnim.

Primer:

Compro del pane, della frutta e della verdura.

( kupujem hleba, voća I povrća- neodređene količine)

UNITA’   9

Possessivi

Prisvonji pridevi i zamenice (Possessivi)

Svako lice ima svoj prisvojni pridev:

jednina                                                      množina

muški rod              ženski rod                        muški rod     ženski rod

il mio                      la  mia                               i   miei           le  mie

il tuo                       la  tua                                i   tuoi            le  tue

il suo                       la  sua                                i  suoi            le  sue

il nostro                   la  nostra                           i nostri         le  nostre

il vostro                   la  vostra                           i  vostri        le  vostre

il loro                       la  loro                              i  loro           le  loro

Ispred prisvojnog prideva uvek stoji član, sem kad stoji ispred imanice koja označava bliske rođake u jednini : padre, madre, figlio, sorella, fratello, nonno, zio, zia,…

Pazite:  kada su te imenice u deminutivu onda ispred njih ide član: la mia mamma

Futuro semplice

Buduće vreme

I konjugacija                            II konjugacija                      III konjugacija

parlare                                      prendere                             dormire         finire

parlerò                                       prenderò                           dormirò           finirò

parlerai                                      prenderai                          dormirai          finirai

parlerà                                       prenderà                           dormirà           finirà

parleremo                                 prenderemo                       dormiremo      finiremo

parlerete                                   prenderete                         dormirete         finirete

parleranno                                prenderanno                      dormiranno      finiranno

nepravilni glagoli u budućem vremenu (1. lice jednine):

essere – sarò                                        dare- darò

avere – avrò                                         dire- dirò

andare – andrò                                     fare – farò

dovere –  dovrò                                    venire – verrò

potere –  potrò                                      …

sapere – saprò

Famiglia

ČLANOVI PORODICE:

GENITORI (roditelji)  ⇒ il padre (papà) – la madre (mamma)

FIGLI (deca)⇒ il fratello(brat) – la sorella (sestra)

NONNO⇒deda

NONNA⇒baba

NONNI ⇒ baba i deda

ZIA ⇒(tetka, strina, ujna) la sorella della madre o del padre

ZIO ⇒(teča, stric, ujak)  il fratello della madre o del padre

CUGINA⇒ (brat od tetke, strica…) la figlia degli zii

CUGINO ⇒(sestre od tetke, strica, …)il figlio degli zii

NIPOTE (il nipote; la nipote)⇒ 1-(unik, unuka) il figlio o la figlia del proprio figlio o della propria figlia

2-(nećak, nećaka)il figlio o la figlia del proprio fratello o della propria sorella.

COGNATO ⇒(sestrin suprug-zet) il marito della propria sorella

COGNATA ⇒(bratovljeva supruga-snaha)la moglie del proprio fratello

NUORA ⇒(sinovljeva supruga-snaha) la moglie del proprio figlio

GENERO ⇒ (ćerkin suprug-zet) il marito della propria figlia

SUOCERA ⇒(svekrva, tašta)la madre del proprio marito o della propria moglie

SUOCERO ⇒(svekar, tast) il padre del proprio marito o della propria moglie

BISNONNI ⇒(pradeda i prababa)i genitori dei propri nonni

PARENTE – PARENTI ⇒(rođak-rođaci) componente o componenti della famiglia in generale

Leave a comment »

L’italiano all’università 1 (unità 4, 5, 6)

UNITA’  4

NEODREĐENI ČLAN

imenice muškog roda:  un ragazzo  ( imenice koje počinju suglasnikom)

                                             un amico      (imenice koje počinju samoglasnikom)

                                             uno studente (imenice muškog roda  koje počinju sa s+suglasnik, ps,pn,gn,z,y)

imenice ženskog roda: una ragazza   (imenice koje počinju suglasnikom)

                                             unamica       (imenice koje počinju samoglasnikom)

NAČINSKI GLAGOLI ( verbi modali)

dovere (trebati)             potere (moći)                 volere (hteti)           sapere(znati)

devo                               posso                                voglio                        so

devi                                 puoi                                  vuoi                           sai

deve                               può                                    vuole                         sa

dobbiamo                      possiamo                          vogliamo                  sappiamo

dovete                           potete                                volete                       sapete

devono                          possono                            vogliono                    sanno

DANI U NEDELJI

lunedì     martedì     mercoledì     giovedì      venerdì     sabato    (muškog roda)

domenica  (ženskog roda)

 

IZRAZI

Davanti a- ispred          Dietro a- iza

Prima di- pre nego       Dopo- posle

A destra- desno            A sinistra- levo       Dritto- pravo

Di fronte- ispred

In mezzo a- u sredini

Accanto a- pored

Vicino a- blizu

Lontano da- daleko

SATI

Koliko je sati – Che ore sono? / Che ora è?

Odgovori:

8:10 sono le otto e dieci

9:00 sono le nove

10:20 sono le dieci e venti

11:15 sono le undici e un quarto

7:35 sono le sette e trentacinque        

18:40 sono le sette meno venti

            sono le diciotto e quaranta

9:45 sono le dieci meno un quarto

         sono le nove e tre quarti

          sono le nove e quarantacinque

16:30 sono le quattro e mezza

1:00 è l’una

1:30 è l’una e mezza

12:00 è mezzogiorno

00:00 è mezzanotte

U koliko sati ?   A che ora?    Alle otto   8.00

Alle cinque e mezza    5.30

All’una     13.00

Da ….. a    –  od … do

Dalle 8 alle 9

         Da lunedì a venerdì

UNITA’    5

C’E’   I   CI SONO     ( ima, nalazi se)

C’è  + imenica u jednini       ( c’è un libro sul tavolo)

Ci sono  + imenica u množini   ( ci sono tre libri sul tavolo)

PREPOSIZIONI ARTICOLATE  ( predlozi spojeni sa članom)

Određeni član

————–            IL                 I             LO                       GLI             L’            LA             LE

Predlog  ¯


A                            al                 ai             allo                    agli             all’             alla      alle


DA                       dal           dai           dallo               dagli           dall’        dalla           dalle


DI                        del           dei           dello               degli           dell’        della           delle


IN                         nel          nei           nello               negli           nell’        nella           nelle


SU                       sul            sui           sullo                sugli            sull’        sulla           sulle

 

 

LA CASA

http://www.indire.it/intercultura/buon_viaggio/unita’/casa/casa.htm

UNITA’ 6

VERBI RIFLESSIVI    (povratni glagoli)

Prezent povratnih glagola  gradi se na isti način kao i prezent drugih glagola, s tim što se ispred glagolskog oblika dodaju nenaglašene lične zamenice (koje odgovaraju našem “se”).  Kada se menja po licima nenaglašena zamenica nalazi se ispred glagolskog oblika.(U našem jeziku se u svim licima koristi  povratna zamenica “se” – ja se umivam, ti se umivaš …. oni se umivaju). U  italijanskom taj se oblik menja po licima ( mi, ti ,si, ci, vi , si).Takođe, treba napomenuti da italijanski povratni glagoli ne odgovaraju uvek povratnim glagolima na srpskom .

Primer:       lavarsi                                     decidersi                                            vestirsi

(umivati se)                         (odlučiti se)                                       (oblačiti se)

 (Io)          mi lavo                           mi decido                                   mi vesto
(tu)           ti lavi                              ti decidi                                      ti vesti
(lui,lei, )    si lava                             si decide                                    si veste
(noi)         ci laviamo                       ci decidiamo                               ci vestiamo
(voi)          vi lavate                         vi decidete                                 vi vestite
 ( loro)      si lavano                         si decidono                                 si vestono

TOGLIERSI  (skinuti se, svući sa sebe)

(io)  mi tolgo                                (noi)  ci togliamo

(tu)  ti togli                                  ( voi)   vi togliete

(lui, lei)  si toglie                         (loro)  si tolgono

 

AVVERBI DI FREQUENZA

Sempre- uvek

Quasi sempre- skoro uvek

Spesso- često

Generalmente- uglavnom

Raramente- retko

Quasi mai- skoro nikada

Mai- nikada

Leave a comment »

L’italiano all’università 1 (unità 1, 2, 3)

ITALIJANSKI JEZIK 1 /1a

UNITA’  1

PRAVILA ZA IZGOVOR

CA CO CU  ka ko ku                    carta,Marco,cultura

GA GO GU  ga go gu                    gatto, gola, gusto

CI CE    ći će                                ciclo,cena

GI GE    đi đe                               giro , gente

CIA CIO CIU   ća ćo ću               ciao, cioccolato, ciuffo

GIA GIO GIU đa đo đu                giardino, giorno, Giulia

CHE CHI     ke ki                        perchè , macchina

GHE GHI    ge gi                        Margherita, ghirlanda

GLI     lj                                      figlio

GN      nj                                      signora

S         s                                        sale, sigaretta

S         z                                        casa, naso

SS      s                                          rosso

S+B D G L M N R V   z             fantasma, slavo,Bosnia

Z    dz ili c                                      zio , zuppa

QU  ku                                          quattro

SCI SCE ši  še                             uscire, scena

SCIA SCIO SCIU ša  šo šu          lasciare, sciocco, asciugare

SCHI SCHE  ski  ske                   schifo, scheletro

ALFABETO

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Strana slova u italijanskoj abecedi:

J    Jugoslavia, jeans, jolly                                     H  nikada se ne čita

K   koala, kiwi, Kenia

W  whisky

X   taxi, xilofono

Y   yogurt, yoga

JEDNINA I MNOŽINA IMENICA

Imenice  u italijanskom jeziku mogu biti muškog i ženskog roda.

imenice muškog roda                                        imenice ženskog roda

jednina                      množina                            jednina                množina

ragazzo                     ragazzi                               ragazza               ragazze

padre                        padri                                   madre                 madri

nemamo pravilo po kome određujemo rod imanicama koje se završavaju na-E. One mogu biti ili muškog ili ženskog roda, a rod proveravamo u rečniku.

Sve imenice koje se u jednini završavaju na –E u množini se završavaju na –I

(signore-signori (m)  ;  notte-notti  (f) )

 

BROJEVI

1-10  uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove , dieci

11-19  undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove

20 venti

30 trenta

40 quaranta

50 cinquanta

60 sessanta

70 settanta

80 ottanta

90 novanta

100  cento

DVOCIFRENI BROJEVI se prave tako što se na deseticu doda broj jedinice ( 24 ventiquattro,56 cinquanta sei, …) Brojevi UNO i OTTO počinju samoglasnikom, pa se poslednji samoglasnik gubi pri stvaranju dvocifrenih brojeva (21 ventuno, 48 quarantotto)

LIČNE ZAMENICE

IO-ja                            NOI- mi

TU-ti                            VOI- vi

LUI-on, LEI-ona         LORO- oni,one

LEI- Vi (u italijasnkom jeziku persira se trećim lice jednine)

GLAGOLI  ESSERE I AVERE

essere (biti)                                     avere  (imati)

sono            siamo                     ho          abbiamo

sei                siete                       hai          avete

è                  sono                        ha          hanno

Izrazi sa glagolima essere i avere

Essere stanco-biti umoran

Essere felice- biti srećan

Essere triste- biti tužan

Essere arrabbiato- biti ljut

Essere allegro- biti veseo

Avere fame- biti gladan

Avere sete- biti žedan

Avere paura- plašiti se

Avere fretta- žuriti se

Avere sonno- biti pospan

GLAGOL CHIAMARSI (zvati se)

io mi chiamo                                noi ci chiamiamo

tu ti chiami                                   voi vi chiamate

lui, lei si chiama                          loro si chiamano

 

UNITA’  2

Sadašnje vreme  (Presente indicativo)

Pravilni glagoli

I konjugacija                       II konjugacija                      III konjugacija

Io      parlo                                     prendo                              dormo                     finisco

Tu     parli                                      prend                             dormi                        finisci

Lui/lei parla                                  prende                             dorme                       finisce

Lei

Noi   parliamo                              prendiamo                        dormiamo              finiamo

Voi   parlate                                 prendete                            dormite                  finite

Loro parlano                                prendono                           dormono               finiscono

Nepravilni glagoli

stare                                            andare                                           fare

sto    stiamo                                 vado    andiamo                  faccio             facciamo

stai   state                                     vai       andate                      fai                   fate

sta    stanno                                  va       vanno                         fa                    fanno

 

venire                                        dare                                            bere

vengo        veniamo               do        diamo                        bevo                 beviamo

vieni          venite                   dai        date                           bevi                   bevete

viene          vengono             da         danno                        beve                  bevono

 

 

PRIDEVI  (aggettivi)

Pridevi se slažu sa imenicom u rodu i broju.

ragazzo italiano                ragazzi italiani

ragazza italiana                ragazze italiane

 

pridevi koji se  u jednini završavaju na –E  mogu biti i muškog i ženskog roda.

ragazzo inglese                 ragazza inglese

Svi pridevi koje se u jednini završavaju na –E u množini se završavaju na –I

ragazzi inglesi             ragazze inglesi

ODREĐENI ČLAN

Određeni član za imenice muškog roda:

jednina                              množina

Il ragazzo                         I ragazzi

(imenice muškog roda koje počinju suglasnikom)

Lo studente                     Gli studenti

(imenice muškog roda  koje počinju sa s+suglasnik, ps,pn,gn,z,y)

L’amico                           Gli amici

(imenice muškog roda koje počinju samoglasnikom)

Određeni član za imenice ženskog roda:

jednina                              množina

La ragazza                       Le ragazze

(imenice ženskog roda koje počinju suglasnikom)

Lamica                           Le amiche

(imenice ženskog roda koje počinju samoglasnikom)

PREDLOZI   ( IN, A, DI, DA)

IN  – odgovara predlogu  u , a koristi se i uz glagole kretanja

N. pr. Sono in ufficio –  U kancelariji sam.

Vado in Italia – Idem u Italiju.

A   – odgovara dativu, ali ima i duge mogućnosti uz glagole kretanja – odgovara na pitanje kome-čemu, ili gde,  do , na ;

N. pr. Porto il libro a Maria – nosim knjigu Mariji

Vado a Roma- Idem u Rim;

Da luglio a settembre sono al mare – Od jula do septembra sam  na moru

Sono a lezione – Na času sam

DI  – odgovara genitivu, označava pripadnost, ili odgovara na pitanje čije, koga –čega .

N.pr. il libro di Marco- Markova knjiga

DA – odgovara predlozima  kod, iz, od, za

N.pr. Vado da Marco – Idem kod Marka.

Vengo da Roma – Dolazim iz Rima

Da Milano a Roma ci sono cinque  ore in treno  – Od Milana do

Rima  je (ide se) pet sati vozom

UNITA’  3

GLAGOL  PIACERE (sviđa mi se, dopada mi se, volim)

Mi piace  la pizza    (sa objektom u jednini )

Mi piacciono i formaggi (sa objektom u množini)

GLAGOLI    III KONJUGACIJE SA UMETKOM –ISC-

Io    finisco

Tu     finisci

Lui/lei finisce

Noi   finiamo

Voi   finite

Loro  finiscono

Najčešći glagoli ove vrste : capire, preferire, spedire,pulire.

GLAGOL POTERE  (moći)

posso       possiamo

puoi         potete

può          possono

 

REČCA   CI

Rečca ci  koristi se kao zamena za navedenu ili podrazumevanu prilošku odredbu za mesto:

Domani vado a Milano. Ci vai anche tu? ( da ne bi smo dva puta rekli u Milano, stavljamo  CI)

(sutra idem u Milano. Jel tamo ideš i ti?)

Leave a comment »

PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE

PARTICIPIO PASSATO IRREGOLARE

(alcuni verbi più frequenti)

accendere – acceso (a)

aprire-  aperto (a)

bere-  bevuto  (a)

chiedere-  chiesto (a)

chiudere-  chiuso  (a)

cogliere-  colto  (a)

correre-   corso  (a)

cuocere-  cotto  (a)

decidere- deciso  (a)

dire-   detto  (a)

essere-  stato  (e)

fare –  fatto  (a)

leggere-  letto  (a)

mettere-  messo  (a)

mordere-  morso  (a)

morire-  morto  (e)

nascere-  nato  (e)

offrire-  offerto  (a)

perdere-  perso (perduto-meno frequente)  (a)

prendere-  preso  (a)

produrre-  prodotto  (a)

rimanere – rimasto  (e)

rispondere – risposto  (a)

rompere-  rotto  (a)

scegliere – scelto  (a)

scendere-  sceso  (e)

scrivere-  scritto  (a)

soffrire-  sofferto  (a)

spendere – speso  (a)

spegnere-  spento  (a)

spendere-  speso  (a)

stare-  stato  (e)

succedere- successo  (e)

vedere-  visto  (a)

venire-  venuto  (e)

vincere – vinto  (a)

vivere-  vissuto  (a)

Leave a comment »

PASSATO PROSSIMO

Prošlo vreme  (passato prossimo)

 

Perfekat je složeni glagolski oblik i gradi se od pomoćnih glagola essere ili avere i participa prošlog:

Prošli particip pravilnih glagola:

I konjugacija    parl – are   + ATO      PARLATO

II kojugacija     vend – ere  + UTO     VENDUTO

III  kojugacija   dorm – ire  +ITO       DORMITO

fin – ire      +ITO       FINITO

Sa pomoćnim glagolom avere menjaju se prelazni glagoli ( imaju odgovor na pitanje ŠTA?). Kod ovih glagola particip  se ne menja bez obzira na rod i broj lica:

ho lavorato                       abbiamo lavorato

hai lavorato                      avete lavorato

ha lavorato                       hanno lavorato

Sa pomoćnim glagolom essere menjaju se prelazni glagoli i glagoli kretanja i stajanja u mestu. Kod ovih glagola particip se slaže u rodu i broju :

sono andato,a                      siamo andati,e

sei andato, a                        siete andati, e

è andato,a                            sono andati, e

nepravilni participi:

essere – stato

prendere – preso

fare – fatto

leggere –  letto

mettere – messo

dire – detto

aprire – aperto

rimanere – rimasto

scendere – sceso

4 Comments »

SREĆNO

dragi studenti,

želim vam svima srećan početak školske godine, nekom prve, nekom druge ili treće, a nekima i poslednje.

Učite, radite, trudite se i budite stalno sve bolji.

 

a presto

1 Comment »

Pravila za čitanje

 

Danas počinjemo od onoga što ja smatram da je najvažnije na početku, a to je da naučimo da pravilno izgovaramo italijanske reči. Ovu tablicu koristim već godinama na prvom času sa nekom novom grupom ili đakom, sama sam je naprvila i dopunila da svima bude jasna i laka za upotrebu. Evo je :

PRAVILA ZA IZGOVOR

 

CA CO CU  ka ko ku                    carta,Marco,cultura

GA GO GU  ga go gu                    gatto, gola, gusto

 

CI CE    ći će                                ciclo,cena

GI GE    đi đe                               giro , gente

 

CIA CIO CIU   ća ćo ću               ciao, cioccolato, ciuffo

GIA GIO GIU đa đo đu                giardino, giorno, Giulia

 

CHE CHI     ke ki                        perchè , macchina

GHE GHI    ge gi                        Margherita, ghirlanda

 

GLI     lj                                      figlio

 

GN      nj                                      signora

 

S         s                                        sale, sigaretta

S         z                                        casa, naso

SS      s                                          rosso

S+B D G L M N R V   z             fantasma, slavo,Bosnia

 

Z    dz ili c                                      zio , zuppa

 

QU  ku                                          quattro

 

SCI SCE ši  še                             uscire, scena

SCIA SCIO SCIU ša  šo šu          lasciare, sciocco, asciugare

SCHI SCHE  ski  ske                   schifo, scheletro

 

ALFABETO

 

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

 

Strana slova u italijanskoj abecedi:

J    Jugoslavia, jeans, jolly                                     H  nikada se ne čita

K   koala, kiwi, Kenia

W  whisky

X   taxi, xilofono

Y   yogurt, yoga

 

Da biste bili sigurni da ste dobro sve pročitali, evo jednog linka koji vam može pomoći.

http://www.youtube.com/watch?v=dOv6fXEFZl4&feature=related

 

uživajte 🙂

 

Leave a comment »