italijanski za svakoga

učenje italijanskog jezika

GRAMATIKA ZA MEF 4 2013/14

on May 30, 2014

 

 

 

Imperfetto

 

I PARLARE

 

io parlavo                  noi parlavamo

tu parlavi                   voi parlavate

lui,lei, Lei parlava    loro parlavano

 

II VEDERE

 

io vedevo                     noi vedevamo

tu vedevi                      voi vedevate

lui, lei, Lei vedeva       loro vedevano

 

III USCIRE

 

io uscivo                                noi uscivamo

tu uscivi                               voi uscivate

lui,lei, Lei usciva                 loro uscivano

 

Kod nekih glagola infinitiv se vraća na staru osnovu

 

Npr. fare-facere

io facevo noi facevamo

tu facevi voi facevate

lui, lei, Lei faceva loro facevano

 

dire(dicere), bere(bevere)

 

dare, stare na isti način grade imperfekat :

io davo,stavo noi davamo, stavamo

tu davi, stavi voi davate,stavate

lui,lei, Lei dava, stava loro davano, stavano Porre

 

Avere

io avevo                           noi avevamo

tu avevi                             voi avevate

lui,lei, Lei aveva              loro avevano

 

Essere

io ero                        noi eramo

tu eri                         voi erate

lui,lei, Lei era           loro erano

 

UPOTREBA:

  1. Ako imamo dve uporedne radnje u prošlosti, koristimo imperfekat
  2. Radnja koja se ponavljala u prošlosti
  3. Radnja koja je prekinuta nekim događajem
  4. Opis događaja u prošlosti.

 

 

 

 

Possessivi

Prisvonji pridevi i zamenice (Possessivi)

 

Svako lice ima svoj prisvojni pridev:

jednina                                                      množina

muški rod              ženski rod                        muški rod     ženski rod

 

il mio                      la  mia                               i   miei           le  mie

il tuo                       la  tua                                i   tuoi            le  tue

il suo                       la  sua                                i  suoi            le  sue

 

il nostro                   la  nostra                           i nostri         le  nostre

il vostro                   la  vostra                           i  vostri        le  vostre

il loro                       la  loro                              i  loro           le  loro

 

Ispred prisvojnog prideva uvek stoji član, sem kad stoji ispred imenice koja označava bliske rođake u jednini : padre, madre, figlio, sorella, fratello, nonno, zio, zia,…

Pazite:  kada su te imenice u deminutivu onda ispred njih ide član: la mia mamma

 

 

 

Stare +gerundio

ova konstrukcija se upotrebljava da bi se izrazila radnja koja se događa u trenutku govora.

Sto leggendo  – Čitam  ( sad, ovog trenutka)

Građenje gerunda:

I konjugacija   parl-ARE     parl-ANDO

II konjugacija  prend-ERE   prend-ENDO

III konjugacije   dorm-IRE   dorm-ENDO

fin-IRE        fin-ENDO

 

Neki nepravilni gerundi :  fare-facendo,  dire-dicendo, bere-bevendo, dare-dando

GERUND JE NEPROMENLJIV tj ima samo jedan oblik.

 

 

Futuro semplice

Buduće vreme

I konjugacija                            II konjugacija                      III konjugacija

parlare                                      prendere                             dormire         finire

 

parlerò                                       prenderò                           dormirò           finirò

parlerai                                      prenderai                          dormirai          finirai

parlerà                                       prenderà                           dormirà           finirà

 

parleremo                                 prenderemo                       dormiremo      finiremo

parlerete                                   prenderete                         dormirete         finirete

parleranno                                prenderanno                      dormiranno      finiranno

 

nepravilni glagoli u budućem vremenu (1. lice jednine):

essere – sarò                                        dare- darò

avere – avrò                                         dire- dirò

andare – andrò                                     fare – farò

dovere –  dovrò                                    venire – verrò

potere –  potrò                                      stare-starò

sapere – saprò

 

Condizionale

 

PARLARE

io parlerei                             noi parleremmo

tu parleresti                        voi parlereste

lui,lei, Lei parlerebbe         loro parlerebbero

 

 

PRENDERE

io prenderei                                    noi prenderemmo

tu prenderesti                                 voi prenderesti

lui, lei, Lei  prendderebbe             loro prenderebbero

 

 

PARTIRE

io partirei                                     noi partiremmo

tu partiresti                                 voi partireste

lui,lei, Lei partirebbe                loro partirebbero

 

Kod onih glagola koji imaju nepravilan futur  dolazi do promena  i u kondicionalu

 

vedere-videti (futur vedrò, kondicional vedrei)

potere-moći (futur potrò, kondicional potrei)

dovere-morati(futur dovrò, kondicional dovrei)

rimanere-ostati (futur rimarrò, kondicional rimarrei)

bere-piti (futur berrò, kondicional berrei)

dare-dati (futur darrò, kondicional darei)

stare-biti (futur starò, kondicional starei)

fare-raditi (futur farò, kondicional farei)

dire-reći (futur dirò. kondicional direi)

volere-hteti (futur vorrò, kondicional vorrei)

 

Pomoćni glagoli essere i avere su nepravilni kao i kod futura.

 

ESSERE

io sarei                               noi saremmo

tu saresti                           voi sareste

lui,lei, Lei sarebbe           loro sarebbero

 

AVERE

io avrei                                noi avremmo

tu avresti                            voi avreste

lui,lei Lei avrebbe             loro avrebbero

 

Kondicional označava radnju koja je moguća u
budućnosti.

Koristi se i za izražavanje ličnog mišljenja , sumnje ili
nemogućnosti.

 

 

 

 

 

Pronomi relativi

 

Che može da bude u funkciji subjekta i objekta. Nema oblike za rod

i množinu.

Conosco un ragazzo che è molto simpatico.

Il ragazzo che conosco è molto simpatico.

 

Che može da se zameni sa i/la quale ili i/le quali   ali samo ako che ima

funkciju subjekta.

Ho conosciuto un avvocato che (il quale) è molto bravo.

 

Cui  je relativna zamenica koja se koristi uz predloge.

Cui-može da se zameni sa i/la quale, ili i/le quali.

Primeri:

1. Il film di cui (del quale)ti ho parlato è molto triste. Film o kome sam

ti pričao je mnogo tužan.

2. Le ragazze con cui (con le quali) studio sono simpatiche. Devojke sa

kojima studiram su simpatične.

3. Il signore a cui (al quale) parlo non si sente bene. Gospodin sa kojim

pričam se ne oseća dobro.

4. La città in cui (nella quale) abito è molto bella. Grad u kojem živim

je mnogo lep.

5. La ditta per cui lavoro (per la quale) lavoro produce gli

elettrodomestici. Firma za koju radim proizvodi električne uređaje.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: