italijanski za svakoga

učenje italijanskog jezika

ITALIJANSKI 4/2B (Unità 10,11,12)

on June 6, 2015

ITALIJANSKI JEZIK   4/ 2B   ( UNITA’ 10,11 I 12)

Unità 10

PRONOMI INDIRETTI

(io) ti parlo (io) parlo a te
(io) le parlo (io) parlo a lei
(io) vi parlo (io) parlo a voi
(io) gli parlo (io) parlo a loro (masc.)
(io) gli parlo (io) parlo a loro (femm.)
(tu) mi parli tu parli a me
(tu) ci parli tu parli a noi

Izrazi za izražavanje ličnog mišljenja:

mi sembra ( čini mi se) + imenice ili pridevi u jednini        ( mi sembra alto)

mi sembrano   + imenice ili pridevi u množini                     ( mi sembrano alti)

DESCRIVERE LE PERSONE

età : giovane (mlad), di mezza età (srednjih godina), anziano (star)

corporatura:  basso (nizak), alto (visok), magro ( mršav), grasso (debeo)

capelli : lunghi (duga), corti (kratka), lisci (ravna), ricci ( kovrdžava)

occhi : grandi (krupne), a mandorla (bademaste)

CARATTERE DELLE PERSONE:

nervoso  (nervozan), tramquillo (miran), educato (vaspitan),maleducato (nevaspitan), modesto (skroman), arrogante (nadmen), aperto (otvoren), chiuso (zatvoren), timido (stidljiv),

Unità 11

IMPERFETTO (imperfekat)

To je prošla radnja u odvijanju, za koju nismo sigurni da li ima početak ili kraj.

UPOTREBA:

 1. Ako imamo dve uporedne radnje u prošlosti, koristimo imperfekat
 2. Radnja koja se ponavljala u prošlosti
 3. Radnja koja je prekinuta nekim događajem
 4. Opis događaja u prošlosti

I PARLARE

io parlavo                                       noi parlavamo

tu parlavi                                        voi parlavate

lui,lei, Lei parlava                          loro parlavano

II VEDERE

io vedevo                                   noi vedevamo

tu vedevi                                    voi vedevate

lui, lei, Lei vedeva                     loro vedevano

III DORMIRE

io dormivo                               noi dormivamo

tu dormivi                                 voi dormivate

lui,lei, Lei dormiva                  loro dormivano

NEPRAVILNI GLAGOLI :

FARE (facere)

io facevo                         noi facevamo

tu facevi                         voi facevate

lui, lei, Lei faceva           loro facevano

DIRE dicevo,…

BERE bevevo,…

DARE  davo, …

STARE  stavo,…

AVERE avevo, …

ESSERE

io ero                     noi eramo

tu eri                      voi erate

lui,lei, Lei era        loro erano

MEZZI DI TRASPORTO :

treno(voz), bici (bicikl), metropolitana (metro), nave (brod), aereo (avion), pullman (autobus).

Prendere l’autobus (ići ili čekati autobus)

Salire sul treno (popeti se u voz)

Scendere dal treno (sići iz voza

Unità 12

POKAZNI PRIDEVI      QUESTO     QUELLO

Questo- ovo ( blizu  licu koje govori)

jednina                množina

Muški rod               questo             questi

Ženski rod               questa             queste

Quello – ono ( daleko od lica koje govori) . Ima oblik određenog člana:

quel professore

quello zaino
quello studente
quell’amico
quei professori

quegli zaini
quegli studenti
quegli amici
quella studentessa             quelle studentesse
quell’amica           quelle amiche

IMPERATIV 

Imperativ, zapovedni način, služi za izricanje naredbi i molbi. Dobija se

odbacivanjem infinitivnih nastavaka –are, –ere i –ire i dodavanjem sledećih

nastavaka:

Parl-are

 1. lice jednine Parl-A! – Pričaj!
 2. lice množine Parl-IAMO! – Pričajmo!
 3. lice množine Parl-ATE! – Pričajte!

Vend-ere

 1. lice jednine Vend-I! – Prodaj!
 2. lice množine Vend-IAMO! – Prodajmo!
 3. lice množine Vend-ETE! – Prodajte!

Dorm-ire

 1. lice jednine Dorm-I! – Spavaj!
 2. lice množine Dorm-IAMO! – Spavajmo!
 3. lice množine Dorm-ITE! – Spavajte!

Treće lice jednine i množine se ne uči u ovoj lekciji.

MODA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: